Kinderen die met één van de ouders op reis gaan, moeten van de andere ouder toestemming krijgen. Om problemen bij de paspoortcontrole te voorkomen, wordt geadviseerd dat vaders of moeders die alleen met hun kind(eren) reizen, een formulier invullen (zie bijlage).

De Koninklijke Marechaussee (Ministerie Van Defensie) is een campagne begonnen om kindontvoeringen tegen te gaan. Dit naar aanleiding van enkele recente pogingen tot kindontvoeringen. In juni mochten in drie gevallen kinderen het land niet verlaten na controle. Behalve het paspoort van ouder en kind, wordt gecontroleerd of sprake is van ouderlijk gezag. Twijfelgevallen zijn bijvoorbeeld kinderen met een andere achternaam dan de vader of moeder. Ook kinderen die met een oom of tante op reis gaan, vallen onder de verscherpte controle. Bij twijfel doet de dienst ter plekke extra onderzoek. Kinderen moeten sinds medio 2012 een eigen reisdocument hebben. Kinderen kunnen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig. Aan bijgeschreven kinderen worden geen noodpaspoorten verstrekt. Klik hier voor de informatie van het ministerie.